Universitetslektor i pedagogik. Undervisar främst inom den utbildningsvetenskapliga kärnan. Blev filosofie doktor i utbildningsvetenskap vid Lunds universitet 2019. Som forskare inriktad mot inlärningspsykologi, moralpsykologi och undervisningsutveckling. Har ett förflutet som gymnasielärare. 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))