Hans Thulesius

Hans Thulesius

Professor, adjungerad
Institutionen för medicin och optometri Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Arbetar som allmänläkare en dag per vecka sedan 2019, dessförinnan halvtid sedan 1990-talet.
Docent vid Lunds universitet 2011; 2019 professor vid Linnéuniversitetet då klinisk del av läkarutbildning vid Linköpings universitet regionaliserades i samverkan med Region Kalmar län. 

Undervisning

Läkarutbildningen vid Linköpings universitet i region Kalmar kurs 6-11. Under 2022 ansvarig för kurs 11 i Kalmar dvs sista terminen läkarstudenter. Undervisat i samtalsmetodik för kurs 9 sedan 2021. 

Forskning

Min forskning och handledning är liksom allmänmedicinen varierad: telemedicin, grundad teori, cancerdiagnostik, palliativ vård, etik, diabetes, kognitiv diagnostik, fetma, hjärtsvikt, fysisk vårdmiljö, läkemedelsanvändning. 
Handlett två läkarstudenter på kurs 8 i deras vetenskapliga 30-poängsarbete vårtermin och hösttermin 2022 där de analyserat långtidsuppföljning av 1248 kvinnor 70-100 år som 2001-2003 deltog i kontrollerad intervention för att förebygga höftfrakturer.
År 2022 var jag medförfattare på 10 refereegranskade artiklar (publikationslistan nedan ej uppdaterad el komplett) om telemedicin, cancerdiagnostik, diabetes, kognitiv diagnostik, läkemedelsanvändning, fetma, covid-19, hjärtsvikt, fysisk vårdmiljö.
December 2022 hade jag 96 referee-granskade artiklar i mitt CV, därutöver ett

Uppdrag

Svensk redaktör för Scandinavian Journal of Primary Health Care, redaktör Frontiers in Family Medicine, Svensk Förening för Allmänmedicins (SFAM) representant i European Network of General Practice Research (EGPRN). Med i SFAM forskningsråd. Sakkunnig för Fonden for Almenpraksis, Danmark, Stockholm läns sjukvårdsområde (SLSO) ALF-medel, FORSS granskare PK2.

Jag har varit opponent (external examiner på Irland, USA, Kanada) för doktorsavhandlingar vid 16 tillfällen: i Sverige 2 ggr 2017 och 2 ggr 2020, i Danmark 2012, 2013, 2016, 2018, i Finland 2014 och 2018, på Irland 2011 och 2012, i USA 2011 och 2013, i Kanada 2014 och i Norge 2015.

 

Hans Thulesius forskar om cancerdiagnoser.

Publikationer

Publikationer i urval

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)