Hans Thulesius

Hans Thulesius

Professor, adjungerad
Institutionen för medicin och optometri Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är docent vid Lunds universitet sedan 2011 och sedan 2019 professor vid Linnéuniversitetet då läkarutbildningen startade i Kalmar. Läkarutbildningen är en decentralisering från Linköpings universitet i samverkan med Region Kalmar län och Linnéuniversitetet.  

Forskning

Min 16 år långa postdoc forskning och handledning är lika varierad som den primärvård jag jobbar i; handledning av doktorander med grundad teori; publicering om cancer: diagnos, psykosociala aspekter och palliativ vård; etik, diabetes, kognitiv diagnostik, omvårdnad med 60-talet originalpublikationer; arbetar som svensk redaktör för Scandinavian Journal of Primary Health Care sedan 2010 där jag redigerat> 400 manuskript. Som Svensk Förening för Allmänmedicins (SFAM) representant i European Network of General Practice Research (EGPRN) är jag med i flera internationella forskningsprojekt. 

Hans Thulesius forskar om cancerdiagnoser.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)