Hans Veenhuizen

Hans Veenhuizen

Universitetslektor
Institutionen för fysik och elektroteknik Fakulteten för teknik
108c, Hus Magna, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)