Hans Wessblad

Universitetslektor
Institutionen för organisation och entreprenörskap Ekonomihögskolan
A3059, Hus Forma, Kalmar
Spara kontaktuppgifter
Jag undervisar i turismvetenskap och företagsekonomi med inriktning på evenemang och turistiskt företagande. I min forskning studerar jag för närvarande turisters konsumtionsutrymme, kulinarisk utveckling i det turistiska landskapet, fritid och därmed turism som avgörande för ett civiliserat samhälle.

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)