Hedvig Solbakken

Universitetsadjunkt
Institutionen för svenska språket Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter

Norsklektor (adjunkt), ansatt på instituttet siden mai 2020.

Jeg har master i nordisk litteratur fra Universitetet i Oslo fra 2015 og universitetspedagogikk (UL1 og UL2 Digital kompetens för undervisning) fra Stockholms Universitet (2019 – 2020).

Tilleggsutdanning i digital humaniora og i norsk som andrespråk fra Aarhus Universitet, Universitetet i Agder og Høgskolen i Innlandet.

Siden 2015 har jeg arbeidet i ulike stillingsstørrelser og på ulike oppdrag ved Uppsala Universitet (2015 – 2017), Universitetet i Oslo (2015 – 2020), Stockholms Universitet (2016 – 2021), OsloMet – Storbyuniversitetet (2019), Universitetet i Tromsø – Norges arktiske Universitet (2019), Helsingfors Universitet (2020 – 2021).

Jeg har også arbeidet som rådgiver for språk og utdanning i Foreningen Norden og som vitenskapelig assistent på et prosjekt innenfor digital humaniora på Universitetet i Oslo.

Jeg er opptatt av Norden og det nordiskes plass i samfunnet.

Jeg jobber mot dubbing av skandinaviske tv- og filmproduksjoner:https://www.nrk.no/ytring/det-kimer-na-til-dubbefest-1.14335958

For de skandinaviske språkenes plass i akademia:https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/norsk-som-kj%C3%B8kkenspr%C3%A5k-1.1283678

For at nabospråkene fortsatt skal ha en plass i læreplanene i Norge: https://morgenbladet.no/ideer/2019/04/fa-nabosprakene-inn-i-laereplanene

På radio:

https://open.spotify.com/episode/2Z03Irk5WLpj9elvb056TJ?si=9e34081a1c6a4e25   

https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-troms/DKTR02008219/30-04-2019

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4058&artikel=6539277

Undervisning

Undervisning

Jeg har undervist i nordiske språk, nordisk litteratur, grammatikk, fonetikk, fonologi, norsk for fremmedspråklige/ internasjonale studenter, norsk som andrespråk, nabospråksdidaktikk, interskandinavisk kommunikasjon og i norsk for svensk- og dansktalende.

Underviste emner ved Linnéuniversitetet

1SV126: Norska, grundkurs

1SV136: Norska fortsättningskurs

Underviste emner ved Helsingfors Universitet

KOK-L201: Äldre dansk och norsk litteratur

NOR-S351: Norge och norska

KOK-L202: Nyare dansk och norsk litteratur

NOR-314: Specialkurs i Norden II (Översättning från norska och danska)

NOR-S352: Att förstå muntlig norska

Underviste emner ved Stockholms Universitet:

US116G: Sociolingvistik, språkhistoria och grannspråk

NS2036: Nordiska språk och svensk språkhistoria

NSÄA30: Svenska III inom ämneslärarprogrammet

NS1074: Norsk litteratur 

NS1073: Interskandinavisk kommunikation

NS1094: Norska baskurs 1

NS1099: Norska baskurs 2

NS2034: Norska baskurs 3

Underviste emner ved Universitetet i Oslo

ISSN0120: Intensive intermediate Norwegian level II

ISSN0130/NORA0130: (Intensivt) mellomkurs i norsk trinn III

ISSN0140: Intensivt kurs i norsk for viderekomne (emneansvarlig)

NOR1300: Nordisk, særlig norsk litteratur etter 1800 (seminarleder)

NOR4455 NORDKURS: Sommerkurs i nordisk språk og litteratur (kursansvarlig sommeren 2019, sommeren 2020 og sommeren 2022)

NORA0110: Elementary Norwegian level I

NORA: Fonetikkforelesninger for ISS-studenter

NORINT0114: Norsk for internasjonale studenter, innføringskurs

NORINT0120: Norsk for internasjonale studenter, trinn 2

NORIR level 1: Norwegian for international researchers

NORIR level 2: Norwegian for international researchers

NORIR avansert nivå del 1: Norwegian for international researchers

NORIR avansert nivå del 2: Norwegian for international researchers

Underviste emner ved Uppsala Universitet

UU-05630/UU-05645: Nordens språk

5SV140: Grannspråken i Norden

Underviste emner ved UiT

NOR-3135 Nordiskfaget og samfunnet (masteremne) Universitetet i Tromsø

Underviste emner ved OsloMet

M1GNO3100-1: Norsk 2

NORA6100-1, Norsk B2

NORC6110: Grunnleggende lese- og skriveopplæring. Språket som system, språket i bruk

KFKNU16100: Norsk 1 for trinn 5 - 10

Forskning

Jeg arbeider med språklige tilnærminger til litterær analyse med vekt på valgfriheten innenfor norsk skriftspråk. Her er ideen at valgfriheten innenfor norsk syntaks, morfologi og ortografi utgjør en form for flerspråklighet innenfor skriftspråkets rammer. Dette studerer jeg både fra pragmatisk og estetisk synsvinkel. 

Artikkel i antologi (refereegransket):

Solbakken, H. 2022: "Den politiske språkhistoriens litterære uttrykk" i Claudi, M. og Norendal, A. Litterturhistoriske muligheter i forskning og undervisning: https://www.universitetsforlaget.no/litteraturhistoriske-muligheter

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)