Heidi Hagerman

Heidi Hagerman

Universitetslektor
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Jag är legitimerad sjuksköterska och arbetar som universitetslektor inom vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Min undervisning handlar främst om forskningsmetodik, ledarskap och omvårdnad på sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen i Kalmar.

Sedan November 2023 arbetar jag 50% som klinisk lektor inom Akademisk Primärvård Öland (APÖ). APÖ är en samverkan mellan Linnéuniversitetet, hälsocentralerna i Borgholm, Färjestaden och Mörbylånga, samt de två Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga. Målet med APÖ är att bli ett centrum för patientnära forskning, utbildning och utveckling. För mer information se hemsida: https://vardgivare.regionkalmar.se/utveckling--kompetens/forskning/akademisk-primarvard-oland/

Forskning

Jag disputerade inom Vårdvetenskap i maj 2019. Avhandlingen “Working life of first-line managers and their subordinates in elderly care – an empowerment perspective” berör framförallt första linjens chefers arbetsmiljö inom äldreomsorgen. Avhandlingen har ett teoretiskt perspektiv och utgår ifrån teorier om empowerment. Det övergripande syftet med avhandlingen var att undersöka första linjens chefers och deras medarbetares arbetsmiljö inom äldreomsorgen utifrån ett empowerment perspektiv.

Jag är knuten till professor Mirjam Ekstedts forskargrupp Resilient healthcare and patient acitivation group - The ReAction group. Inom ramen för projektet ”Sömlösa vårdövergångar – trygg och säker vård för äldre med komplexa vårdbehov” arbetar jag med ett flertal gemensamma studier relaterade till Nära vård, vårdövergångar samt organisation och ledarskap. Jag är biträdande handledare till doktoranderna Ann-Therese Hedqvist och Emelie Ingvarsson.  

 

Uppdrag

Ersättare i Fakulteten för hälso- och livsvetenskaps styrelse för perioden 2022-01-01--2024-12-31.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))