Pressbilder Helén Anderson (högupplöst)

Min forskning innefattar marknads- och teknikstrategifrågor. Jag är främst intresserad av hur marknadsaspekter påverkar utvecklingen av teknik och produkter - i korthet hur tekniken når marknadens acceptans. I min forskning intresserar jag mig också projektorganisation, och har där främst fokuserat på utvecklingsprojekt. Ett andra forskningfält rör dynamiken inom affärsnätverk. I detta forskningsprojekt ligger fokus på de effekter som förvärv och fusioner har på kunder och leverantörer. Jag är ledamot i samarbetsrådet för the Bridge – ett strategiskt samarbete mellan IKEA och Linnéuniversitetet. Ett program för entreprenörskap, innovation och produktion – för att skapa en bättre vardag i hemmet för de många människorna. Ett flervetenskapligt forsknings- och utbildningssamarbete om livet hemma och produktionens villkor.

AACSB accredited

Vi är kvalitetscertifierade

Ekonomihögskolan och Linnéuniversitetet är ackrediterade av The Association to Advance Collegiate Schools of Business; AACSB. 

Läs mer om AACSB

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))