Helén Egerhag

Helén Egerhag

Universitetslektor
Institutionen för pedagogik och lärande Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Främst i speciallärarprogrammen, specialpedagogprogrammet och i fristående kurser.

Forskning

Min forskning rör läsning och läsutveckling i ett andraspråksperspektiv. I min doktorsavhandling Att främja läsutveckling i svenska som andraspråk – undervisning och tidiga insatser undersökte jag hur differentierad, evidensbaserad undervisning och tidiga insatser i grupp och individuellt kan främja läsutveckling på svenska som andraspråk.

Länk till avhandlingen

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)