Arbetar som verksamhetsledare för det kulturella universitetet, sektion vetenskaplig kommunikation inom universitetsbiblioteket.

Det kulturella universitetet verkar för en kunskapsbildning där möjligheter till nya perspektiv och gestaltningar tar plats i möten mellan kultur och universitetets kärnverksamhet i form av utbildning, forskning och samverkan.

Det kulturella universitetet