Helen Hägglund

Helen Hägglund

Verksamhetsledare Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Arbetar som verksamhetsledare för det kulturella universitetet, sektion vetenskaplig kommunikation inom universitetsbiblioteket.

Det kulturella universitetet verkar för kunskapsbildning där möjligheter till nya perspektiv och gestaltningar tar plats i möten mellan kultur och utbildning samt forskning, i samverkan.

Det kulturella universitetet