Helen Hippach

Helen Hippach

Utbildningsadministratör
Fakultetskansliet för samhällsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
+46470708070
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag arbetar som utbildningsadministratör för institutionen för samhällsstudier. Jag är funktionsansvarig för utbildningsadministratörerna på fakulteten och i detta ingår bl a att leda och fördela arbetet, leda utvecklingsarbeten inom gruppen och ansvara för att funktionens uppdrag fullföljs utifrån mål, strategier och verksamhetsplaner. Jag arbetar även som programadministratör för följande program: Freds- och utveckling (grund- och avancerad nivå), Internationella samhällsvetarprogrammet inriktning globala studier, Ledarskap och organisation, Personal och arbetsliv , Sociologiprogrammet (grund- och avancerad nivå) och Tillämpad samhällsvetenskaplig analys.