Helen Hippach

Helen Hippach

Utbildningsadministratör
Fakultetskansliet för samhällsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag arbetar som utbildningsadministratör för institutionen för samhällsstudier. Jag är funktionsansvarig för utbildningsadministratörerna på fakulteten och i detta ingår bl a att leda och fördela arbetet, leda utvecklingsarbeten inom gruppen och ansvara för att funktionens uppdrag fullföljs utifrån mål, strategier och verksamhetsplaner. Jag arbetar även som programadministratör för följande program: Freds- och utveckling (grund- och avancerad nivå), Internationella samhällsvetarprogrammet inriktning globala studier, Ledarskap och organisation, Personal och arbetsliv , Sociologiprogrammet (grund- och avancerad nivå) och Tillämpad samhällsvetenskaplig analys.