Profilbild

Helena Ackesjö

Docent
Institutionen för pedagogik och lärande Fakulteten för samhällsvetenskap
+46480446364
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Jag är fil. Dr och docent i pedagogik. Min forskning behandlar frågor om förskoleklassen, och om barns övergångar från förskola till förskoleklass, fritidshem och övriga skolan. Övergångar mellan skolformer studeras ur ett brett spektrum.

Forskning

I min forskning sätts gärna barns perspektiv i centrum, men det återkommande och stadigvarande är professionsperspektivet . För närvarande är jag projektledare för två större forskningsprojekt:

I projektet Förskoleklassen i en brytningstid studeras konsekvenser av positionsförskjutningar i förskoleklassen. Projektet grundar sig i att förskoleklassen under 2016 fick ett förtydligat uppdrag i den reviderade läroplanen Lgr11, och vårt fokus i projektet är hur lärare tar emot, tolkar och omsätter läroplanens intentioner i förskoleklassen.

I projektet Lärare över gränser studeras yrkesbanor och professionella identiteter i ljuset av en lärarutbildningsreform. Projektet har som avsikt att under fem år följa och studera en nykonstruerad yrkesgrupps inträde på arbetsmarknaden, Grundlärare med inriktning mot fritidshem. Ytterst handlar projejktet om att förstå vilka effekter den reformerade lärarutbildningen får för denna grupp och hur deras yrkesbanor iscensättas i en balansakt mellan fritidshemmets och skolans traditioner.

Uppdrag

Vid sidan av min forskning har jag även arbetat på uppdrag av Utbildningsdepartementet, Skolverket och Skolinspektionen i frågor som rör förskoleklass och övergångar mellan skolformer.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, forskning­översikt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))