Helena Belfrage

Helena Belfrage

Samverkansrådgivare Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag jobbar som samverkansrådgivare på avdelningen Externa relationer, med fokus på att våra studenter i sina utbildningar har kontakt med omgivande samhälle. På del av min tid är jag på fakulteten för teknik där jag jobbar med företagskontakter kopplat till både utbildning och forskning.