Helena Ekelund

Universitetslektor
Institutionen för statsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter

Mina forskningsintressen ligger i skärningspunkten mellan EU-politik och förvaltning. Huvudsakligen intresserar jag mig för förvaltningsmyndigheters roll och funktionssätt i det politiska styret på EU-nivå och nationell nivå. På senare tid har jag särskilt fokuserat på frågor kring etiskt agerande, integritet och tillämpningen av grundläggande rättigheter. På EU-nivå har jag framför allt ägnat mig åt Frontex (EU:s kust- och gränsövervakningsbyrå). I en svensk kontext studerar jag tillsammans med en grupp kollegor strategier för att främja ett etiskt agerande inom förvaltningen. 

Jag disputerade vid University of Nottingham, Storbritannien, och är Associate Fellow av British Higher Education Academy. Innan jag kom till Linnéuniversitetet var jag också verksam vid Lunds universitet under en period. 

Undervisning

De senaste åren har jag bland annat undervisat på kurser i EU-politik, mänskliga rättigheter i Europa, statsvetenskaplig analys och samhällskunskap inom lärarutbildningen. Jag handleder också uppsatser på grund- och avancerad nivå både inom statsvetenskap och inom ramen för ämneslärarutbildningen i samhällskunskap.

Uppdrag

Programledare: Europastudier

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Referee­granskat)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)