Helena Forslund

Helena Forslund

Professor
Institutionen för ekonomistyrning och logistik Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisar i logistik och supply chain management på avancerad nivå.

I sin forskning intresserar sig Helena för effektivisering, samverkan och innovation i  försörjningskedjor särskilt inom transportbranschen, samt utveckling av cirkulära försörjningskedjor för återvinning av fönsterglas.

Forskningen har resulterat i ett 90-tal vetenskapliga publikationer, varav ett 30-tal är publicerade i vetenskapliga tidskrifter inom området (t.ex. International Journal of Operations & Production Management och International Journal of Physical Distribution & Logistics Management). Hon är Senior Editor för Journal of Business Logistics. 

Helena är forskningsledare för plattformen Sustainable Co-creation. Nuvarande och tidigare forskningsprojekt är finansierade av EU, Vinnova, Familjen Kamprads Forskningsstiftelse, Växjö Kommun, Handelns UtvecklingsRåd och Crafoordstiftelsen. Hon är också aktiv inom Logistikföreningen Plan.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))