Helena Forslund

Helena Forslund

Professor
Institutionen för ekonomistyrning och logistik Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Helena Forslund undervisar i logistik och supply chain management på avancerad nivå. Hon är programansvarig för masterprogrammet Business Process Control & Supply Chain Management.

I sin forskning intresserar hon sig för effektivisering av processer i försörjningskedjor och mätning av logistikkrav i gränssnitten mellan företag. På senare år har forskningen blivit alltmer inriktad mot hållbar logistik.

Forskningen har resulterat i ett 90-tal vetenskapliga publikationer, varav ett 30-tal är publicerade i vetenskapliga tidskrifter inom området (t.ex. International Journal of Operations & Production Management och International Journal of Physical Distribution & Logistics Management).

Hon är Senior Associate Editor för International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, och Senior Editor för Journal of Business Logistics. 

Helena är forskningsledare för plattformen Sustainable Co-creation. Nuvarande och tidigare forskningsprojekt är finansierade av EU, Vinnova, Familjen Kamprads Forskningsstiftelse, Växjö Kommun, Handelns UtvecklingsRåd och Crafoordstiftelsen. Hon är också aktiv inom Logistikföreningen Plan.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel, forskning­översikt (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))