Helena Forslund

Helena Forslund

Professor
Institutionen för management Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisar i logistik och supply chain management på avancerad nivå.

I sin forskning intresserar sig Helena för effektivisering, samverkan och innovation i  försörjningskedjor särskilt inom transportbranschen, samt utveckling av cirkulära försörjningskedjor för återvinning av fönsterglas.

Forskningen har resulterat i ett 90-tal vetenskapliga publikationer, varav ett 30-tal är publicerade i vetenskapliga tidskrifter inom området (t.ex. International Journal of Operations & Production Management och International Journal of Physical Distribution & Logistics Management). Hon är Senior Editor för Journal of Business Logistics. 

Helena är forskningsledare för plattformen Sustainable Co-creation. Nuvarande och tidigare forskningsprojekt är finansierade av EU, Vinnova, Familjen Kamprads Forskningsstiftelse, Växjö Kommun, Handelns UtvecklingsRåd och Crafoordstiftelsen. Hon är också aktiv inom Logistikföreningen Plan.

AACSB accredited

Vi är kvalitetscertifierade

Ekonomihögskolan och Linnéuniversitetet är ackrediterade av The Association to Advance Collegiate Schools of Business; AACSB. 

Läs mer om AACSB

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))