Helena Forslund

Helena Forslund

Professor
Institutionen för management Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisar i logistik och supply chain management på avancerad nivå.

I sin forskning intresserar sig Helena för effektivisering, samverkan och innovation i  försörjningskedjor särskilt inom transportbranschen, samt utveckling av cirkulära försörjningskedjor för återvinning av olika byggmaterial såsom fönsterglas.

Forskningen har resulterat i ca 110 vetenskapliga publikationer, varav 35 är publicerade i vetenskapliga tidskrifter inom området (t.ex. International Journal of Operations & Production Management och International Journal of Physical Distribution & Logistics Management). Hon är Senior Editor för Journal of Business Logistics. 

Helena är forskningsledare för forskargruppen Supply Chain Studies. Nuvarande och tidigare forskningsprojekt är finansierade av TripleF, EU, Vinnova, Familjen Kamprads Forskningsstiftelse, Växjö Kommun, Handelns UtvecklingsRåd och Crafoordstiftelsen. Hon är också aktiv inom Logistikföreningen Plan.

AACSB accredited

Vi är kvalitetscertifierade

Ekonomihögskolan och Linnéuniversitetet är ackrediterade av The Association to Advance Collegiate Schools of Business; AACSB. 

Läs mer om AACSB

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))