Helena Frännhag

Översättare
Kommunikationsavdelningen
Spara kontaktuppgifter

Fil.dr. i engelsk språkvetenskap; sedan januari 2022 översättare och språkgranskare inom ramen för kommunikationsavdelningens språkresurs.

Publikationer

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)