Helena Gunnarsson

Helena Gunnarsson

Universitetslektor
Institutionen för psykologi Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag disputerade 2018 och arbetar nu som lektor i psykologi. Mitt forskningsområde är smärta och kognitiva funktioner.

Undervisning

Inom undervisning är jag mest aktiv inom kurser som handlar om biologisk psykologi, hälsopsykologi och utvecklingspsykologi.

Forskning

I min forskning har jag undersökt hur olika smärttillstånd påverkar olika kognitiva funktioner som tex psykomotorisk förmåga, uppmärksamhet, abstrakt tänkande och självkontroll. Forskningen har också berört hur olika kliniska smärttillstånd påverkar perception av smärta och hur olika dimensioner av smärta påverkar den ångest- och depression som samexisterar med kliniska smärttillstånd. Forskningen behandlar både hur experimentell smärta påverkar kognitiva förmågor och hur klinisk smärta från rörelseapparaten påverkar kognitiva förmågor. I nuvarande projekt undersöks hur perceptionen av smärta påverkas vid abstrakt tänkande, konkret tänkande och vid distraktion. Forskargruppen Pain Research Group undersöker hur olika typer av smärta påverkar vårt sätt att tänka och fungera.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)