Helena Gunnarsson

Helena Gunnarsson

Universitetslektor
Institutionen för psykologi Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Sedan doktorsexamen 2018 har jag arbetat som lektor i psykologi. Mitt forskningsområde är perception av smärta, smärta och emotionella tillstånd och olika smärttillstånds påverkan på kognitiva funktioner. Min forskning är tvärvetenskaplig där både biologi, vårdvetenskap och psykologi ingår.

Som grundutbildningar har jag en magisterexamen i biologi och är leg.fysioterapeut.

 

Undervisning

Inom undervisning är jag mest aktiv inom kurser som handlar om biologisk psykologi, hälsopsykologi och utvecklingspsykologi.

Forskning

Min forskning handlar om hur olika smärttillstånd påverkar olika kognitiva förmågor och hur olika smärtparametrar är relaterade till olika negativa emotionella tillstånd. Forskningen behandlar också hur olika tankestrategier kan påverka perception av experimentell smärta. Både experiment där smärta induceras och forskning med kliniska stickprov ingår i forskningen. I nuläget är ett projekt som rör hur olika känslomässiga tillstånd kan påverka smärttrösklar i olika delar av kroppen aktuellt. Den här forskningen sker med samarbete inom Pain Research Group.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)