Helena Gunnarsson

Helena Gunnarsson

Universitetslektor
Institutionen för psykologi Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
+46470767202
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag disputerade 2018 och arbetar nu som lektor i psykologi. Mitt forskningsområde är smärta och kognitiva funktioner.

Forskning

I min forskning har jag undersökt hur olika smärttillstånd påverkar olika kognitiva funktioner som tex psykomotorisk förmåga, uppmärksamhet, abstrakt tänkande och självkontroll. Forskningen har också berört hur olika kliniska smärttillstånd påverkar perceptionen av smärta. Forskningen behandlar både hur experimentell smärta påverkar kognitiva förmågor och hur klinisk smärta från rörelseapparaten påverkar kognitiva förmågor. I nuvarande projekt undersöks hur experimentell respektive klinisk smärta påverkar stereotypt tänkande och hur klinisk smärta påverkar förmågan till logiska resonemang.