Helena Wickenberg Juhlin

Helena Wickenberg Juhlin

Sektionschef Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

 

Jag arbetar som sektionschef på UB med frågor som rör vetenskaplig kommunikation, öppen vetenskap, bibliometri, tillgängliggörande av forskningsdata och andra publiceringsrelaterade frågor.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))