Jag arbetar som sektionschef på UB med frågor som rör vetenskaplig kommunikation, öppen vetenskap, bibliometri, tillgängliggörande av forskningsdata och andra publiceringsrelaterade frågor.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))