Helena Karlsson Pacheco

Helena Karlsson Pacheco

Doktorand
Institutionen för svenska språket Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är doktorand i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning.

Undervisning

Jag undervisar i och har utvecklat kurser på grundnivå om akademiskt skrivande, svenska som främmande språk samt svenska som andraspråk för blivande och verksamma lärare.

Forskning

Mitt doktorandprojekt är en undervisningsutvecklande studie vars syfte är att studera gymnasieelevers språkutveckling i ämnet svenska som andraspråk, under tiden som den deltagande skolan medverkar i ett samverkansprojekt med ett lärosäte.

Uppdrag

Mina uppdrag består av projektledning av och medverkan i olika skolsamverkansprojekt samt uppdragsutbildningar, bland annat Samverkan för bästa skola, Handledarutbildning inom Läslyftet, Snabbspår för samhällsvetare och Lärarlyftet.

Sedan 2018 är jag en av flera nätverksledare för Språkverket – ett regionalt nätverk för svenska och ämnesspråk som riktar sig mot språkutvecklare, förstelärare, VFU-lärare samt lärare och forskare från Linnéuniversitetet. Nätverket syftar till att sprida och diskutera aktuell forskning samt förskolor och skolors erfarenheter av språk-, läs- och skrivutvecklande undervisning.