Profilbild

Helena Roos

Universitetsadjunkt, doktorand
Institutionen för matematik Fakulteten för teknik
+46470708834
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Jag arbetar halvtid som universitetsadjunkt i matematikdidaktik med ansvar för speciallärarprogrammet specialisering matematik som min huvudsakliga uppgift. Halvtid doktorerar jag i matematikdidaktik, där mitt forskningsområde är inkludering i matematik i grundskolan.

Undervisning

Min huvudsakliga undervisning är inom speciallärarprogrammet där jag även är specialiseringsansvarig. Jag undervisar även på vidareutbildningskurser om särskilda utbildningsbehov i matematik (SUM) samt inom grundlärarprogrammet i matematikdidaktik. 

Forskning

Fokus i min forskning är särskilda utbildningsbehov i matematik, SUM. Detta begrepp tolkar jag brett och använder det för att beskriva elever som är i behov av något särskilt utöver den vanliga undervisningen, vilket gör att det kan vara elever som har kommit i svårigheter med matematik såväl elever som behöver utmaningar i matematik. Utifrån perspektivet särskilda utbildningsbehov forskar jag kring inkludering i matematik ur ett elevperspektiv. Andra begrepp som är centrala i min forskning är delaktighet och en skola för alla.

Uppdrag

Jag har haft uppdrag för myndigheten för skolutveckling gällande inkludering samt olika uppdrag ute i kommuner och för organisationer som SPSM samt Dyslexiföreningen för att föreläsa om matematiksvårigheter och inkludering. Jag har även haft uppdrag för Skolforskningsinstitutet.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))