Helena Roos

Helena Roos

Universitetslektor
Institutionen för matematik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag arbetar som universitetslektor i matematikdidaktik, med både forskning och undervisning i min tjänst. Mitt forskningsområde är särskilda utbildningsbehov i matematik. Jag ansvarar också för Speciallärarprogrammet, specialisering mot matematikutveckling och undervisar även på grundlärarprogrammet.

Undervisning

Min huvudsakliga undervisning är inom speciallärarprogrammet. Jag undervisar även på vidareutbildningskurser om särskilda utbildningsbehov i matematik (SUM) samt i matematikdidaktik inom grundlärarprogrammet.

Forskning

Fokus i min forskning är särskilda utbildningsbehov i matematik, SUM. Detta begrepp tolkar jag brett och använder det för att beskriva elever som är i behov av något särskilt utöver den vanliga undervisningen, vilket gör att det kan vara elever som kämpar med att få access till matematik såväl som elever som har stor access till matematik och behöver utmaningar för att nå vidare i sitt matematiklärande.

Utifrån perspektivet särskilda utbildningsbehov forskar jag kring inkludering i matematik. Andra begrepp som är centrala i min forskning är delaktighet och en skola för alla och tidiga insatser.

Uppdrag

Jag har haft uppdrag för Myndigheten för skolutveckling gällande inkludering samt olika uppdrag ute i kommuner och för organisationer såsom Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Dyslexiföreningen, för att föreläsa om matematiksvårigheter och inkludering. Jag har även haft uppdrag för Skolforskningsinstitutet, Skolverket (skrivit texter inom ramen för Matematiklyftet) och forskningsöversikt för SPSM.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))