Helene Ehriander

Helene Ehriander

Professor
Institutionen för film och litteratur Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Helene Ehriander är lektor i litteraturvetenskap. Hon disputerade 2003 på en avhandling om den finlandssvenske barn- och ungdomsboksförfattaren Kai Söderhjelm.

De senaste åren har Ehriander ägnat sig åt forskning kring Astrid Lindgren som förlagsredaktör vid Rabén & Sjögren förlag. Hon har varit med och redigerat antologin Starkast i världen om Astrid Lindgrens författarskap och en antologi med nya läsningar av Astrid Lindgrens texter. En antologi med Astrid Lindgren i intermedial belysning är planerad. Helene Ehriander är projektledare för "Bokhunden och Astrid Lindgren", ett projekt där barn högläser för hundar.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, forsknings­översikt (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))