Helene Erlandsson

Utbildningsplanerare
Fakultetskansliet för ekonomihögskolan Ekonomihögskolan
+46470708565
Spara kontaktuppgifter

Jag är administrativt stöd i arbetet med Assurance of Learning (AoL). Jag upprättar programfoldrar, mätblad, och sammanställer resultat av utförda mätningar. Jag kommunicerar med programansvariga och bedömare gällande mätningar, resultat, analys och förbättringsåtgärder. Jag är också administrativt stöd till AoL-teamet, kallar till möten och föreslår förbättringsåtgärder i AoL- arbetet.