Helga Krook

Universitetslektor
Institutionen för film och litteratur Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter

Jag är poet och författare och även översättare samt lektor i kreativt skrivande. 

Undervisning

Lektor i Kreativt skrivande, masterkursen

Forskning

Jag disputerade 2015 i litterär gestaltning på Akademin Valand vid Göteborgs universitet med den konstnärliga avhandlingen Minnesrörelser: Elise Adrian, Linda Beel, Hilde Lindroth, Anja Nachaum, Greta Wiedrow. Sedan dess har jag forskat och skrivit mycket kring minne och ärvda minnen och tystnader, i synnerhet från andra världskrigets Tyskland. I fem böcker, essäer, diktsviter och dokumentär dikt, sedan min avhandling har jag i bred bemärkelse fortsatt utforska konsekvenser och vidare rörelser både bakåt och framåt i tiden. 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konstnärlig output (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))