Henrik Drake

Henrik Drake

Docent/Forskare
Institutionen för biologi och miljö Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är docent i miljövetenskap och forskar inom geokemi/geobiologi. Forskningsprojekten handlar bl.a. om hur växthusgaser bildats och konsumerats av mikroorganismer djupt ner i jordskorpan, förekomst av svamp djupt ner i berggrunden, hur liv utvecklats djupt nere i berggrunden, mikrobiell kolonisation av meteoritkratrar geotermi, och om hur tungmetaller (t.ex. uran) tas upp i mineral under mikrobiell aktivitet. 

Aktuellt:

Jag medverkar i nya studier om livets uppkomst:

Forskning.se

IFL Science

Undervisning

Jag undervisar i kurser i miljövetenskap. En viktig del av min undervisning innebär också handledning av examensarbeten, doktorsarbeten och postdocs. Jag är programansvarig för magisterprogrammet Miljöriskanalys och masterprogrammet i Environmental Science and Sustainability.

Forskning

Mina forskningsprojekt handlar om geokemiska och geobiologiska processer i djupbiosfären, speciellt om växthusgasen metans roll i mikrobiologiska processer djupt ner i berggrunden. Av speciellt intresse är meteoritnedslagsplatser, där jag spårar uråldriga spår av liv och de astrobiologiska konsekvenser som denna kunskap ger.

Forskningen involverar även karaktärisering av samspelet mellan eukaryoter (främst svamp) och prokaryoter (bakterier och arkéer) i dessa djupa miljöer, speciellt hur de är involverade i metancykeln. 

Ett annat forskningsspår inkluderar hur mikrobiell aktivitet påverkar transport av tungmetaller (t.ex. uran) i syrefria grundvatten, och hur ämnena kan tas upp i mineral, och därmed "förstenas", och hindras att spridas med grundvattnet. Detta är av intresse både för kontaminerat dricksvatten och slutförvar av kärnbränsle. 

Mina forskningsprojekt är finansierade av bl.a. Vetenskapsrådet, Formas, Crafoord-stiftelsen, National Science Foundation (USA), Svensk Kärnbränslehantering AB, Kalmar kommun/Linnéuniversitetet-samverkan.

Några av mina forskningsprojekt presenteras populärvetenskapligt här:

Urgammalt liv i berggrunden:

New Scientist

Business Insider

Bakterier långt under jord fångar giftigt uran:

Phys.org

Europa Press

Aftonbladet

Urgammalt liv i urberget:

The Scientist

Hashem Al-Ghaili Facebook-channel (34 million followers)

The Jerusalem Post

Futurity

News18

Europa Press

Svamp och metangas i Siljansringen:

Vetenskapsradion

Aftonbladet

Forskning och Framsteg

phys.org

I f*cking Love Science

Djupa svampfossil - från Scientific American:

https://blogs.scientificamerican.com/artful-amoeba/moldy-rock-pulled-from-2-500-feet-underground/

Vetenskapens värld, Sveriges Television: om liv djupt ner i berggrunden och astrobiologiska implikationer:

Länk

Svampfossil djupt ner i urberget:

Vetenskapsradion

Liv djupt ner i urberget:

Vetenskapsradion

Liv djupt ner i Siljansringen

Sveriges Television

Aftonbladet

Datering av sprickor:

phys.org

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))