Henrik Enroth

Henrik Enroth

Docent
Institutionen för statsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Henrik Enroth disputerade vid Stockholms universitet. Han forskar och undervisar inom politisk teori, samhällsteori och kulturteori, i skärningspunkten mellan samhällsvetenskap och humaniora. I sin forskning har han särskilt intresserat sig för frågor om social och politisk ordning och gemenskap i moderna komplexa samhällen. Han har publicerat artiklar i internationella tidskrifter som Theory, Culture & Society, International Political Sociology, European Journal of Social Theory och Party Politics. Hans senaste bok är Political Science and the Problem of Social Order (Cambridge University Press, 2022), och han arbetar för närvarande med en bok om estetisk teori i studiet av politik: https://www.rj.se/anslag/2022/mot-en-estetisk-teori-om-politik-den-liberala-demokratins-kris/. Han är Faculty Fellow vid Yale University, Center for Cultural Sociology: https://ccs.yale.edu/ccs-people/faculty-fellows#enroth.

Publikationer

Bok (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)