Henrik Örnlind

Henrik Örnlind

Doktorand
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är doktorand på institutionen för socialt arbete sedan 2017 och arbetar med en avhandling om svensk urbanpolitik.

Undervisning

  • Kursansvarig på den webbaserade uppdragsutbildningen Socialt arbete med försörjningsstöd - kompetensutveckling för yrkesverksamma socialarbetare

Forskning

Avhandlingsprojektet Den urbana frontens politik är en historisk fallstudie av svensk urbanpolitik från slutet av 1980-talet och fram till 2020 med syfte att studera hur en ojämn spatial utveckling på stadens nivå har reglerats, stabiliserats och förmedlats genom olika politiska program, lokala institutioner och spatiala praktiker. Forskningsprojektet har en politisk-ekonomisk ingång och fokuserar på hur relationerna mellan ekonomiska och urbana processer hanterats politiskt och i synnerhet de åtgärder som inrättats för att motverka segregation inom staden. 

Avhandlingen griper in i en rad olika områden såsom välfärdspolitik, bostadspolitik, arbetsmarknadspolitik och samhällsplanering.

Förutom avhandlingsprojektet har jag varit involverad i forskningsprojekt kring gäng och är särskilt intresserad i hur samhällets stöd och kontroll av gängassocierade individer är organiserat inom kriminalvården och socialtjänsten.

 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Rapport (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)