Henrik Örnlind

Henrik Örnlind

Doktorand
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är doktorand på institutionen för socialt arbete sedan 2017 och arbetar med en avhandling om svensk urbanpolitik.

Undervisning

  • Kursansvarig på den webbaserade uppdragsutbildningen Socialt arbete med försörjningsstöd - kompetensutveckling för yrkesverksamma socialarbetare

Forskning

Avhandlingsprojektet Den urbana frontens politik är en historisk fallstudie av svensk urbanpolitik från slutet av 1980-talet och fram till 2020 med syfte att studera hur en ojämn spatial utveckling på stadens nivå har reglerats, stabiliserats och förmedlats genom olika politiska program och institutioner. Forskningsprojektet har en politisk-ekonomisk ingång och fokuserar på hur relationerna mellan ekonomiska och urbana processer hanterats politiskt och i synnerhet de åtgärder som inrättats för att motverka segregation inom staden. 

Avhandlingen griper in i en rad olika områden såsom välfärdspolitik, bostadspolitik, arbetsmarknadspolitik, kriminalpolitik och samhällsplanering.

Ett annat forskningsområde som jag är aktiv inom är gängforskning. Jag är särskilt intresserad av frågor om samhällets organisering av stöd och kontroll av gängassocierade personer samt gängrelaterade konflikter, skjutningar och mord. Sedan 2024 ingår jag som forskare i projektet Att närma sig den heta zonen - om gängrelaterade konfliktsammanbrott och dess samhälleliga responser, som leds av Kristina Alstam vid Göteborgs universitet. Projektet försöker att förstå varför skjutvapenvåld används i sådan hög utsträckning i gängrelaterade konflikter i Sverige genom att fördjupa förståelsen för våldshandlingarnas bakomliggande handlingslogiker: vad som påverkar vad som anses som nödvändiga sätt att hantera konflikter, samt för de ”scripts” som anger hur man bör fungera inom gängsammanhanget. Ett syfte med studien är att öka den vetenskapliga kunskapen om våldet för att utforma interventioner som kan förebygga och ingripa i konfliktsituationer. 

Uppdrag

Samordnare för forskningsmiljön AKTIV. Det är en miljö som samlar forskare med intresse för arbetsmarknads- och försöjningsfrågor från Linnéuniversitet, Lunds universitet och Malmö universitet. www.kmaktiv.org  

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Rapport (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)