Henrik Örnlind

Henrik Örnlind

Doktorand
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är doktorand på institutionen för socialt arbete sedan 2017 och arbetar med en avhandling om kommunala medborgarkontor.

Undervisning

  • Kursansvarig på den webbaserade uppdragsutbildningen Socialt arbete med försörjningsstöd - kompetensutveckling för yrkesverksamma socialarbetare

Forskning

I avhandlingsprojektet studeras kommunala medborgarkontor i multi-etniska bostadsområden. Medborgarkontoret betraktas i forskningsprojektet som ett socialt rum, där frågor om välfärdssystemet, tillhörighet och demokrati aktualiseras och förhandlas i de ärenden som besökare kommer till kontoret med. Medborgarkontoret är ett öppet rum dit kommuninvånare kan komma med en rad olika frågor som de behöver stöd och service med. En stor del av frågorna som besökarna kommer till kontoret med handlar om att navigera kontakter med olika myndigheter. Det stora flertalet av besökare på medborgarkontoren är personer som har migranterfarenheter - särskilt gruppen nyanlända.

Medborgarkontorets verksamhet placeras och förstås inom ramen för en större urbanpolitisk kontext, där nationella och lokala åtgärdsprogram har inrättats under de senaste tre decennierna för att skapa en lokal utveckling i multi-etniska bostadsområden med syfte att motverka segregation.

I forskningsprojektet använder jag en rad olika typer av material - etnografiska metoder för att observera möten på medborgarkontor, intervjuer och dokumentstudier.

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Rapport (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)