Hubert Fromlets forskningsområde är internationell ekonomi, med fokus på Östersjöregionen och de större asiatiska ekonomierna, som till exempel Kina, Indien och Japan.

Tidigare arbetade Hubert Fromlet under en längre tid som chefekonom i Swedbank.

Följ Fromlets bloggar

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)