Jag är doktorand i ämnet informatik, med en licentiatexamen i informatik sedan hösten 2014. Licentiatavhandlingen är i ämnena informatik och  systemekonomi och mitt område för forskning inom underhåll på mjukvara, och då tillståndsbaserat underhåll. I avhandlingsarbetet för doktorstitel ligger mitt fokus på att undersöka användning och överföring av utvecklingsmodeller för mjukvara mellan akademi och praktik.

På universitetet började jag att arbeta på avdelningen för systemekonomi (maskinteknik) 2003. Där undervisade jag i affärssystem, kvalitet, databaser, och industriell IT. Sedan dess har många år gått och jag har undervisat på institutionen för informatik i olika informationslogistiska ämnen som t.ex. verksamhetsutveckling och processmodellering, samt handlett studentuppsatser. Jag har även varit verksam som innovationskonsult med fokus på de tidiga analysfaserna av olika projekt, samt arbetat med olika YH-utbildningar.

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))