Ian Nicholls

Ian Nicholls

Professor, dekan
Institutionen för kemi och biomedicin Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
45025, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Min undervisning (föreläsningar, handledning och examination) är huvudsakligen inom aspekter av analytisk, fysikalisk och organisk kemi och dess tillämpningar inom läkemedelskemi och materialvetenskap samt forskningsetik.

Forskning

Ian Nicholls har i över 25 år ägnat sig åt forskning om rationell design, konstruktion och tillämpning av biomimetiska material, ett arbete som han mottagit både nationella och internationella utmärkelser för.

Han är ledande i fältet molekylavgjutning, en vetenskap och teknik där han bidragit väsentligt genom sitt nyskapande arbete med teoretiska och spektroskopiska strategier för studiet av olika molekylära igenkänningsfenomen och rationell materaldesign, syntes av nya biomimetiska material och utveckling av material för flera tillämpningsområden – kemisk katalys, separation, sensing (QCM, fluorescens, elektrokemisk), terapi/medicinsk utrustning.

Vidare har han undersökt alternativa strategier för utveckling av funktionella material utifrån bio-hybrida material som härleds från biomakromolekylära system (diskreta proteiner, fagvisning) med användning av tekniker från molekylärbiologi, materialkemi och fasta tillståndets fysik. Hans forskning har gett upphov till flera patentfamiljer och avknoppningsföretag.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Manuskript (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)