Ibolya Maricic

Ibolya Maricic

Universitetslektor
Institutionen för språk Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Anställd vid Linnéuniversitetet (f.d. Växjö universitet) sedan våren 1999. Undervisar på grund- och avancerad nivå i engelsk språkvetenskap, allt ifrån grammatik, sociolingvistik, datorförmedlad diskursanalys, semantik och pragmatik, e-kommunikation och översättningsteori, till vetenskaplig skrivande för doktorander. Handleder också kandidat- och magister-/masteruppsatser i engelsk lingvistik och språkdidaktik. Hon är dessutom biträdande handledare för en doktorand och texthandledare vid Studieverkstaden för universitetets doktorander som skriver på engelska. Tidigare erfarenhet omfattar studier i språk och litteratur utomlands och i Sverige, språkundervisning på gymnasienivå utomlands, samt arbete som facköversättare utomlands och i Sverige. Nuvarande forskningsintressen ligger främst inom pragmatik, datorförmedlad diskursanalys samt IT i engelskundervisningen. Disputerade i februari 2005 på doktorsavhandlingen Face in cyberspace: Facework, (im)politeness and conflict in English discussion groups. Avhandlingen berör de språkliga strategier som används i konflikter i en typ av datorförmedlad kommunikation, d.v.s. på engelskspråkiga diskussionsforum.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

  • Virtanen, T., Maricic, I. (2000). Introduction. Perspectives on Discourse : Proceedings from the 1998 and 1999 Discourse Symposia at Växjö University. Växjö University Press. 1-4.

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))