Jobbar inom sektionen för vetenskaplig kommunikation på universitetsbiblioteket, bland annat med bibliometri och frågor om öppen tillgång/open access till publikationer. Är även samordnare för universitetets Data Access Unit (DAU) som ger råd och stöd till forskare i frågor om forskningsdata.

Nås även på:
dau@lnu.se
diva@lnu.se
lnupress@lnu.se
oa@lnu.se