Jobbar inom sektionen för vetenskaplig kommunikation på universitetsbiblioteket, med bland annat bibliometri och öppen tillgång/open access. Jobbar även som samordnare för universitetets Data Access Unit (DAU) som ger råd och stöd till forskare i frågor om forskningsdata.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)