Ida Ahlström

Ida Ahlström

Bibliotekarie
Universitetsbiblioteket
+46470708406
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jobbar inom sektionen för forskningsstöd på universitetsbiblioteket, bland annat med open access-frågor och bibliometri. Är även samordnare för universitetets Data Access Unit (DAU) som ger råd och stöd till forskare i frågor om forskningsdata.

Nås även på:
dau@lnu.se
diva@lnu.se
lnupress@lnu.se
oa@lnu.se