Undervisande bibliotekarie.

Jag arbetar även med UX (User Experience) och ingår i bibliotekets UX:grupp. Följ gärna vår blogg: https://blogg.lnu.se/ux/

Publikationer

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)