Profilbild

Idor Svensson

Docent
Institutionen för psykologi idor.svensson@lnu.se 0470-70 86 85 070-619 57 44
Bedriver forskning inom ämnet psykologi, främst avseende läs- och skrivsvårigheter och dyslexi.

Publikationer