Idor Svensson

Idor Svensson

professor
Institutionen för psykologi Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag bedriver forskning inom ämnet psykologi, främst avseende läs- och skrivsvårigheter och dyslexi.

Film: Appar förbättrar läs- och skrivförmågan hos dyslektiker

"Barn med svår dyslexi blir inte alltid hjälpta av traditionell läs- och skrivträning. Nu visar forskning att när elever (som inte blivit hjälpta av intensiv lästräning)  
använder enbart hjälpmedel i form av läs- och skriv-appar på mobilen, så bibehåller de sin språkliga nivå”. 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))