Ilir Jusufi

Ilir Jusufi

Universitetslektor
Institutionen för datavetenskap och medieteknik Fakulteten för teknik
+46470708595
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är lektor på institutionen för Datavetenskap och Medieteknik på Linnéuniversitetet, Växjö, Sverige.

Undervisning

För tillfället är jag ansvarig för följande kurser:
· Databasteori - 2DV513 (kandidatnivå)
· Grunderna i IT-baserade medier - 4ME302 (masternivå)
· Webb- och mobilutveckling - 4ME305 (masternivå)

Jag ger också flera moduler i kursen Programmering för Digital Humaniora- 4ME501 som ges på masternivå och jag är biträdande programansvarig för vårt masterprogram i medieteknik.

Forskning

Mina forskningsintressen återfinns i ämnesområdet för Informationsvisualisering och visuell analys med ett fokus på stora multivariata dataset som vanligen finns i naturvetenskap, humaniora, IoT-kontext och/eller programvaruteknik. Min forskningsvision är att kombinera styrkorna i det mänskliga visuella systemet och dess potential att urskilja visuella mönster med maskinernas överlägsenhet i syfte att upptäcka det oväntade i Big Data-applikationerna.

Jag ingår i tre av forskningsgrupperingarna kopplat till DISA som är Linnéuniversitetets spetsforskningsmiljö som arbetar med insamling, analys och nyttogörande av stora datamängder.

Uppdrag

Biträdande programansvarig för vårt masterprogram i mediekteknik.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Övrigt (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)