Ilir Jusufi

Ilir Jusufi

Universitetslektor
Institutionen för datavetenskap och medieteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är lektor på institutionen för datavetenskap och medieteknik på Linnéuniversitetet, Växjö, Sverige.

Undervisning

För tillfället är jag ansvarig för följande kurser:
· Databasteori - 2DV513 (kandidatnivå)
· Grunderna i IT-baserade medier - 4ME302 (masternivå)
· Webb- och mobilutveckling - 4ME305 (masternivå)

Jag ger också flera moduler i kursen Programmering för Digital Humaniora- 4ME501 som ges på masternivå och jag är biträdande programansvarig för vårt masterprogram i medieteknik.

Forskning

Mina forskningsintressen återfinns i ämnesområdet för Informationsvisualisering och visuell analys med ett fokus på stora multivariata dataset som vanligen finns i naturvetenskap, humaniora, IoT-kontext och/eller programvaruteknik. Min forskningsvision är att kombinera styrkorna i det mänskliga visuella systemet och dess potential att urskilja visuella mönster med maskinernas överlägsenhet i syfte att upptäcka det oväntade i Big Data-applikationerna.

Jag ingår i tre av forskningsgrupperingarna kopplat till DISA som är Linnéuniversitetets spetsforskningsmiljö som arbetar med insamling, analys och nyttogörande av stora datamängder.

Uppdrag

Biträdande programansvarig för vårt masterprogram i mediekteknik.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Övrigt (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)