Inga Oliynyk

Inga Oliynyk

Universitetslektor
Institutionen för idrottsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Universitetslektor i idrottsvetenskap och ansvarig för inriktningen idrott och hälsa vid ämneslärarprogrammet vid Linnéuniversitetet.

Jag har en mångårig bakgrund av undervisning i skola och är legitimerad lärare i idrott och hälsa. Jag har licentiatexamen i idrottsvetenskap samt doktorsexamen i pedagogik. 

Mitt forskningsintresse är frågor som handlar om lärares och elevers agerande och förhållningssätt som kan förstås utifrån ett genusperspektiv med utgångspunkt i ämnet idrott och hälsas specifika bakgrund och förutsättningar.

Forskning

Oliynyk, I. (2020). Lärande för forskande lärare. I K. Gustafsson & S. Gruber (Red.) Etnografiskt socialt arbete. Fält, analys och text (nr. 3, s. 21 – 29). Rapportserie: Etnografiskt forum, Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet, Växjö

Oliynyk, I. & Schenker, K. (2023). Jag är snabbast, jag är bäst!”: Att utmana genusmönsteri idrott och hälsa. I H. Ackesjö & K. Herrlin (Red.) Att undervisa barn i skolstartsålder (s. 143–156). Gleerups Utbildning AB.

Lundin, K., Bjärsholm, D., Oliynyk, I., Wiberg, Å. (2023). Språkliga möten i teori och praktik. I C. Silander, M. Källkvist & K. Schenker (Red.)  Språk, reflektion och vetenskap i lärarutbildningen (nr. 1, s. 31–50). Rapportserie: Utbildning i förändring. Institutionen för didaktik och lärares praktik, Linnéuniversitetet, Växjö.

Publikationer

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))