Ingela Åberg

Ingela Åberg

Internationaliseringsrådgivare Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Som internationaliseringsrådgivare på avdelningen för externa relationer arbetar jag med universitetets övergripande internationaliseringsarbete och är ett stöd gentemot fakultet, verksamhetsstöd och ledning.

Mina ansvarsområden:

Regionansvar

Nordamerika

Regionansvar innebär ett övergripande ansvar för universitetets kontakter i regionen, samarbetsavtal (etablering och uppföljning) samt omvärldsbevakning.

Programansvar

• ISEP International Student Exchange Program, USA

Programansvar innebär ett övergripande ansvar för universitetets deltagande i utbytesprogrammet gällande ansökan om finansiering, rapportering, kontakt med finansiär och informationsspridning.

Nätverk

Partnerskap & Nätverk, Lnu
UNSI Universitetsnätverket för Strategisk Internationalisering

Fakultetskontaktperson

Fakulteten för samhällsvetenskap

Övrigt

Sekreterare Kommittén för internationalisering