Ingela Åberg

Ingela Åberg

Internationaliserings­rådgivare Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Som internationaliseringsrådgivare på avdelningen för externa relationer arbetar jag med universitetets övergripande internationaliseringsarbete och är ett stöd gentemot fakultet, verksamhetsstöd och ledning.

Mina ansvarsområden:

Regionansvar

Nordamerika

Regionansvar innebär ett övergripande ansvar för universitetets kontakter i regionen, samarbetsavtal (etablering och uppföljning) samt omvärldsbevakning.

Programansvar

• ISEP International Student Exchange Program, USA

Programansvar innebär ett övergripande ansvar för universitetets deltagande i utbytesprogrammet gällande ansökan om finansiering, rapportering, kontakt med finansiär och informationsspridning.

Nätverk

Partnerskap & Nätverk, Lnu
UNSI Universitetsnätverket för Strategisk Internationalisering

Fakultetskontaktperson

Fakulteten för samhällsvetenskap

Övrigt

Sekreterare Kommittén för internationalisering