Ingela Karlsson

Utbildningssamordnare
Fakultetskansliet för samhällsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
+46470708058
Spara kontaktuppgifter

Jag arbetar på Institutionen för polisiärt arbete med planering och schemaläggning av polisprogrammets grundstudenter.