FL i historia.

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

  • Gunnarsson, I. (2018). Från lärling till "ingenjör". Från Brittiska Indien till Huseby bruk : järnvägen som arena för modernitet och kolonialism under lycksökaren och järnvägsentreprenören Joseph Stephens tid i Indien 1860-69. Lund, Arkiv förlag & tidskrift. 65-82.