FL i historia.

Undervisning

Undervisning i EndNote 20 för forskare och doktorander.
Under vt 2022 är ordinarie grund- och fördjupningskurser inställda. Istället anordnas tills vidare enskilda introduktioner via Zoom. E-posta till: ingemar.gunnarsson@lnu.se för bokning av tid.

Uppdrag

Tillhör sektion Vetenskaplig kommunikation vid UB.
Samordning av e-plikt vid Linnéuniversitetet.
Samordning av Lnu:s instans i Alvin, Plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv.

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

  • Gunnarsson, I. (2018). Från lärling till "ingenjör". Från Brittiska Indien till Huseby bruk : järnvägen som arena för modernitet och kolonialism under lycksökaren och järnvägsentreprenören Joseph Stephens tid i Indien 1860-69. Lund, Arkiv förlag & tidskrift. 65-82.