Undervisning

Undervisning i EndNote X9 och 20 för forskare och doktorander.
Under rådande pandemi är ordinarie grund- och fördjupningskurser inställda. Istället anordnas tills vidare enskilda introduktioner via
Zoom. E-posta till ingemar.gunnarsson@lnu.se för bokning av tid.

Uppdrag

Tillhör sektion Vetenskaplig kommunikation vid UB.
Deltar i Data Access Unit, DAU, vid Linnéuniversitetet.
Samordning av e-plikt vid Linnéuniversitetet.
Samordning av Lnu:s instans i Alvin, Plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv.

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))