Inger Axelsson

Inger Axelsson

Universitetsadjunkt
Institutionen för pedagogik och lärande Fakulteten för samhällsvetenskap
+46470708921
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag arbetar som universitetsadjunkt i programmet Socialpedagogik, inriktning ungdoms- och missbruksvård. Jag är också VFU-samordnare. 

Bakgrund

Jag har själv gått programmet med start år 2002 och tog min magisterexamen år 2010. Jag har erfarenhet av arbete med tjänst inom Statens institutionsstyrelse som är en myndighet med ansvar för tvångsvård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem samt vuxna med missbruksproblem. Jag har erfarenhet av arbete inom en Socialmedicinsk mottagning med öppenvård missbruk, jobbat inom socialtjänsten med myndighetsutövning gällande missbruk samt arbetat på en arbetsmarknadsenhet som haft som huvuduppgift att bistå människor som av olika anledningar står längre ifrån arbetsmarknaden och där uppdraget varit hjälpa dem att öka sina möjligheter till en anställning med hjälp av studier, komma ut i en praktik eller på annat sätt öka möjligheten till försörjning och självständighet.

Under åren 2012-2015 arbetade jag på uppdrag av Statens kommuner och landsting som utvecklingsledare inom Region Jönköpings län för att implementera ett familjeorienterat arbetssätt inom missbruks- och beroendevården. Uppdraget inkluderade tätt samarbete med såväl kommunernas enhetschefer som personal inom kommuners och landstingets mottagningar för missbruksvård.

I uppdraget ingick också ett utbildningspaket för personal som möter personer med missbruksproblematik som också är vårdnadshavare eller på annat sätt finns i barns närmiljö. Det kunde vara personal inom såväl socialtjänstens enheter för barn- och familj, som personal inom förskola och skola. Givetvis också den personal som möter den vuxne med ett missbruk. Jag har också arbetat som utbildare av ASI – Addiction Severity Index, som är en standardiserad bedömningsmetod som används för vuxna personer över 18 år med missbruks- och beroendeproblematik. Den används för utredning och uppföljning samt underlag för planering av vård och behandlingsinsatser. Metoden förvaltas och utvecklas av Socialstyrelsen.

 

 

 

 

 

Undervisning

Jag undervisar främst inom kommunikation i teori och praktik, verksamhetsförlagd utbildning samt om Barn i utsatta livssituationer.