Ingrid Bonnevier

Studievägledare, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Fakultetskansliet för hälso- och livsvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter

Jag arbetar som studievägledare i Växjö.

Sjuksköterskeprogrammet i Växjö och Ljungby.

Specialistsjuksköterskeprogrammen inriktning ambulanssjukvård, akutsjukvård, intensivvård, anestesisjukvård, operationssjukvård samt psykiatrisk vård.

Psykologprogrammet, Arbets-och organisationspsykologi, masterprogram