Ingrid Djukanovic

Ingrid Djukanovic

Universitetslektor
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är legitimerad sjuksköterska i grunden med en vidareutbildning inom medicin och kirurgi. Har i flera år även arbetat som forskningssjuksköterska. Började att arbeta som adjunkt på Institutionen för Hälso- och vårdvetenskap 2011 samtidigt som jag var anställd i ett projekt på Karolinska Institutet där syftet var att undersöka hur pensionärer i Sverige mår med fokus på psykisk ohälsa. Detta projekt ledde vidare till att jag kunde lägga fram min avhandling 2017 "Depression in late life prevalence and preventive intervention". Nu arbetar jag som lektor på Institutionen för Hälso- och vårdvetenskap i Kalmar.

Undervisning

Min undervisning sker framförallt inom specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning distriktssköterska och specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning vård av äldre.

Forskning

Min forskning inriktar sig främst mot den äldre människans hälsa och välbefinnande.

Är delaktig i forskargrupperna Resilient healthcare and patient acitivation group - The ReAction group  och även Icare (The innovative Cardiac Arrest Research group). 

Även som bihandledare delaktig i ett avhandlingsprojekt som undersöker kontinuitet i vården för äldre personer. 

 

 

Uppdrag

Har ett uppdrag som inriktningsansvarig för specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning vård av äldre. Programmet är ett samarbete mellan Linnéuniversitet, Göteborgs universitet, Högskolan i Jönköping, Högskolan Väst och Högskolan i Kristianstad. Utbildningen är helt nätbaserad.

Har även ett delat programansvar för specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning distriktssköterska.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)