Ingrid Gustafsson

Universitetsadjunkt, doktorand
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
+46470708315
Spara kontaktuppgifter

Ingrid Gustafsson är leg. sjuksköterska (1991) och specialistsjuksköterska inom akutsjukvård med inriktning anestesisjukvård (2008).

Undervisning

ULVE samordnare inom akutsjukvård

Forskning

Doktorand sedan 2015 i projektet, Värmebevarande insatser (passiv och aktiv värmning) under den perioperativa perioden utifrån patientens och operationsteamets perspektiv.

Uppdrag

Sitter i utbildningsrådet för Riksföreningen för anestesi och intensivvård (AnIva) och arbetar med att utveckla klinisk slutexamination för anestesisjukvård samt handledning inom anestesi och intensivvård.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

International Conference of PeriAnesthesia Nursing (ICPAN) Copenhagen 2015 Poster

Anesthesia and Intensive care conferens (AnIva), Kalmar 2016 oral presentation

27th Surgical Nursing & Nurse education, Dubai 2017 oral presentation