Ingrid Gustafsson

Universitetsadjunkt, doktorand
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter

Är till min vårdprofession anestesisjuksköterska och arbetar som universitetsadjunkt och doktorand vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap. Inom min tjänst har jag uppdraget som ULVE samordnare inom akutsjukvård, avancerad nivå och forskningssekreterare i Centrum för Interprofessionell Samverkan och sambruk inom Akut vård (CISA).

Årligen genomför CISA konferenser och seminarier i samverkan med klinik där studenter, yrkesverksamma, myndigheter, nationella och internationella forskare inom området föreläser. Syftet är att stärka forskningsöverbyggnaden och öka möjligheterna till interprofessionell kompetensutveckling inom akut vård liksom att i samverkan med omgivande samhälle, utveckla och stärka forskarmiljön såväl nationellt som internationellt.

Undervisning

Undervisar mest inom akutsjukvård

Forskning

Är inne på sista året som doktorand, med projektet, Värmebevarande insatser under den perioperativa perioden utifrån patientens och operationsteamets perspektiv.

Uppdrag

  • Sitter i utbildningsrådet för Riksföreningen för anestesi och intensivvård (AnIva). I uppdraget ingår att utveckla en klinisk slutexamination samt livslångt lärande inom anestesi och intensivvård.
  • Forskningssekreterare i CISA

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

International Conference of PeriAnesthesia Nursing (ICPAN) Copenhagen 2015 Poster

Anesthesia and Intensive care Conference (AnIva), Kalmar 2016 oral presentation

27th Surgical Nursing & Nurse education, Dubai 2017 oral presentation