Isak Kronberg

Isak Kronberg

Doktorand
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Isak är doktorand vid forskarutbildningsprogrammet global humaniora inom fakulteten för konst och humaniora. Han tillhör institutionen för kulturvetenskaper och Forskningscentret Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies samt ingår även i projektet Historical Treaties of Southeast Asia.

Isaks forskningsprojekt kretsar kring genus, diplomati och imperialism och hur icke-manliga aktörer påverkade den koloniala världen i 1800-talets Sydostasien.

Tidigare arbeten:

Myteri och maskuliniteter:
Brittiska och hinduiska maskulinitetsuppfattningar i Indien
1857-1858

På blåa hav och i mörka urskogar
Fredrik Adelborgs skildringar från Malaysia 1910-1934:
Från gummiplantagechef till generalkonsul

Sikher under Lord Roberts befäl 1852-1893
En studie av Lord Roberts syn på sikher i sitt livsverk 'Forty-One Years in India from Subaltern to Commander-in-Chief'

Examina:

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
Religionskunskap & Historia
Stockholms Universitet

Filosofie kandidatexamen
Huvudområde: Historia
Stockholms Universitet

Särskild Officersutbildning SOFU
Militärhögskolan Karlberg/ Ledningsstridsskolan

 

Forskning

Genus, diplomati och imperialism:
Hur icke-manliga aktörer och könsöverskridande agerade och formade det koloniala maritima Sydostasien under 1800-talet