Isak Lidström

Universitetslektor
Institutionen för idrottsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter

Jag är verksam som lärare och forskare vid institutionen för idrottsvetenskap.

Undervisning

Jag handleder uppsatser och undervisar i olika idrottsvetenskapliga ämnesområden som i bred bemärkelse berör idrottens förändring övertid och idrottens roll i samhället.

Forskning

Min forskning är företrädesvis av idrottshistoriskt slag. Doktorsavhandlingen från 2021, "På skidor i kulturella gränsland", handlade om skidsportens samiska historia i Sverige och anknyter till ett av mina övergripande forskningsintressen: hur etniska relationer och identiteter formas i anslutning till idrottsliga verksamheter. Andra forskningsområden är längdskidåkningens svenska historia samt etnobiologiska perspektiv på idrott, det vill säga lokalt resursutnyttjande i det traditionella idrottslivets materiella kultur. Jag intresserar mig även för bollspelens kulturhistoria före den moderna tävlingsidrottens insteg i Sverige.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))