Italo Masiello

Italo Masiello

Professor
Institutionen för datavetenskap och medieteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Med en forskningsbakgrund i medicinsk pedagogik använder jag mina kunskaper i psykologi, neurovetenskap och datavetenskap för att förstå den potentialen som digital teknik kan tillföra till undervisning och lärande, beteende och kommunikation. Detta är en del av mitt uppdrag som professor i pedagogik med inriktning digitala lärprocesser vid Linnéuniversitetet.

Jag leder en tvärprofessionell forskargrupp och ett forskningsprogram inom Utbildningsteknologi placerad vid korsningen mellan digital teknik, inlärningsanalys och utbildningsvetenskap. Du kan läsa mer om vår forskning på EdTechLnu.

Utbildningsteknologi är ett tvärvetenskapligt fält för forskning och utveckling där pedagogisk-, teknisk-, beteende- och designvetenskap möts. Detta gör det möjligt att studera och utforska olika lärandeprocesser och verktyg och mekanismer som stöder dessa för att hitta svar på vad som ger värde och har effektivitet för elever och lärare.

Italos framtids vision av EdTech

Undervisning

Programansvarig för masterprogrammet Utbildningsteknologi och lärare i ett antal kurser inom samma program

Forskning

Jag leder ett forskningsprojekt som syftar till att förändra lärares utbildningspraktik och förbättra elevers skolresultat - Utbildningsteknologi i grundskolan. Detta ska ske med hjälp av datastyrt besluts- och analysstöd, systematisk kompetensutveckling och ett nära samarbete med lärare och skolledare samt företag inom området utbildningsteknologi (EdTech).

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

  • Masiello, I., Mohseni, Z., Nordmark, S. (2023). Trends and Issues of Digital Learning in Sweden. Trends and Issues of Promoting Digital Learning in High-Digital-Competitiveness Countries : Country Reports and International Comparison. Taiwan, Technological and Vocational Education Research Center (TVERC), National Taiwan Normal University, Taiwan and K-12 Education Administration (K12EA), Ministry of Education, Taiwan. 311-347.

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))