Italo Masiello

Italo Masiello

Professor
Institutionen för datavetenskap och medieteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Med en forskningsbakgrund i medicinsk pedagogik använder jag mina kunskaper i psykologi, neurovetenskap och datavetenskap för att förstå den potentialen som digital teknik kan tillföra till undervisning och lärande, beteende och kommunikation. Detta är en del av mitt uppdrag som professor i pedagogik med inriktning digitala lärprocesser vid Linnéuniversitetet.

Jag leder en tvärprofessionell forskargrupp och ett nytt forskningsprogram inom Utbildningsteknologi placerad vid korsningen mellan digital teknik, inlärningsanalys och utbildningsvetenskap. Du kan läsa mer om vår forskning på EdTechLnu.

Utbildningsteknologi är ett tvärvetenskapligt fält för forskning och utveckling där pedagogisk-, teknisk-, beteende- och designvetenskap möts. Detta gör det möjligt att studera och utforska olika lärandeprocesser och verktyg och mekanismer som stöder dessa för att hitta svar på vad som ger värde och har effektivitet för elever och lärare.

Italos framtids vision av EdTech

Undervisning

Programansvarig för masterprogrammet Utbildningsteknologi och lärare i ett antal kurser inom samma program

Forskning

Du kan läsa mer om min och gruppens forskning på EdTechLnu

Publikationer (ett axplock)

Refereegranskade artiklar i tidskrifter och konferenser

  1. Mohseni Z., Martins R.M., Milrad M., Masiello I. (2020). Improving classification in imbalanced educational datasets using over-sampling. 28th International Conference on Computers and Education (ICCE 2020), Asia-Pacific Society, On-line.
  2. Martins R.M., Berge E., Milrad M., Masiello I. (2019). Visual learning analytics of multidimensional student behavior in self-regulated learning. 14th European Conference on Technology Enhanced Learning (EC-TEL 2019), Delft, The Netherlands.
  3. Kyaw B.M., Saxena N., Posadzki P., Vseteckova J., Nikolaou C. K., George P.P., Divakar U., Masiello I., Kononowicz A.A., Zary N., Tudor Car L. (2019). Virtual Reality for Health Professions Education: Systematic Review and Meta-Analysis by the Digital Health Education Collaboration. Journal of Medical Internet Research, 21(1).
  4. Husebø S.E., Silvennoinen M., Rosqvist E., Masiello I. (2018). Status of Nordic research on simulation-based learning in healthcare: an integrative review. Advances in Simulation, 3(12).
  5. Hadadgar A., Changiz T., Kononowicz A., Safaeian L., Mirshahzadeh N., Najimi, A., Ahmadi F., Mostafavizadeh K., Zary N., Masiello I.(2018). Creating and validating e-cases as educational tools in general practitioners’ continuing medical education context. Bio-Algorithms and Med-System, 14(1).
  6. Hadadgar A, Changiz T., Masiello I., Dehghani Z., Mirshahzadeh N., Zary N. (2016). Applicability of the theory of planned behavior in explaining the general practitioners eLearning use in continuing medical education. BMC Medical Education, 16(215).
  7. Iversen MD., Kiami S., Singh K., Masiello I., von Heideken J., (2016). Prospective, randomized controlled trial to evaluate the effect of smart glasses on vestibular examination skills. BMJ Innovations, 2(2), pp 99-105.
  8. Zhu E., Lilienthal A., Aquino Shluzas L., Masiello I., Zary N. (2015). A theory-driven framework to guide the design of mobile augmented reality applications in healthcare education. Journal of Medical Informatics Research. 1(2), e10.

Bokkapitel

  1. Lazzari C., Masiello I. & Shoka A. (2017). Theorethical Models of Social Mind and Social Thinking in Interprofessional Education. In R.V. Nata, Progress in Education. Nova Science Publisher, New York.
  2. Lazzari C., Shoka A. & Masiello I. (2017). Maladaptive Behaviors in Inpatients with Borderline Personality Disorder: A Behavioral Game Theory Explanation. In R. Anderson, Personality Disorder (BPD) - Prevalence, Management, Options and Challenges. Nova Biomedical, New York.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))