Italo Masiello

Italo Masiello

Professor
Institutionen för datavetenskap och medieteknik Fakulteten för teknik
+46470708203
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Med en forskningsbakgrund i medicinsk pedagogik använder jag mina kunskaper i psykologi, neurovetenskap och datavetenskap för att förstå den potentialen som digital teknik kan tillföra till undervisning och lärande, beteende och kommunikation. Detta är en del av mitt nya uppdrag som professor i pedagogik med inriktning digitala lärprocesser vid Linnéuniversitetet.

Jag arbetar för att inrätta ett nytt forskningsprogram och en akademisk miljö placerad vid korsningen mellan digital teknik och utbildningsvetenskap. Genom inrättning av en strategisk professur har fakulteterna för samhällsvetenskap och teknik tillsammans med IST Groups AB, en ledande industripartner, skapat förutsättningar för att utveckla och genomföra forskning och utbildning. Detta med syfte att stödja lärande och undervisning som förmedlas av digital teknik. Intressanta områden som är kopplade till dess strategisk satsning är kunskapsskapande, sociala medier i utbildning, dataanalys i lärande, mobiltlärande och lärares digitala kompetenser för att bara nämna några.

Digitalisering är ett tvärvetenskapligt fält för forskning och utveckling där pedagogisk-, teknisk-, beteende- och designvetenskap möts. Detta gör det möjligt att studera och utforska olika lärandeprocesser och verktyg och mekanismer som stöder dessa för att hitta svar på vad som ger värde och har effektivitet för elever och lärare.

Publikationer

Refereegranskade artiklar i tidskrifter

  1. Martins R.M., Berge E., Milrad M., Masiello I. (2019). Visual learning analytics of multidimensional student behavior in self-regulated learning. 14th European Conference on Technology Enhanced Learning (EC-TEL 2019), Delft, The Netherlands.
  2. Kyaw B.M., Saxena N., Posadzki P., Vseteckova J., Nikolaou C. K., George P.P., Divakar U., Masiello I., Kononowicz A.A., Zary N., Tudor Car L. (2019). Virtual Reality for Health Professions Education: Systematic Review and Meta-Analysis by the Digital Health Education Collaboration. Journal of Medical Internet Research, 21(1).
  3. Husebø S.E., Silvennoinen M., Rosqvist E., Masiello I. (2018). Status of Nordic research on simulation-based learning in healthcare: an integrative review. Advances in Simulation, 3(12).
  4. Hadadgar A., Changiz T., Kononowicz A., Safaeian L., Mirshahzadeh N., Najimi, A., Ahmadi F., Mostafavizadeh K., Zary N., Masiello I.(2018). Creating and validating e-cases as educational tools in general practitioners’ continuing medical education context. Bio-Algorithms and Med-System, 14(1).
  5. Hadadgar A, Changiz T., Masiello I., Dehghani Z., Mirshahzadeh N., Zary N. (2016). Applicability of the theory of planned behavior in explaining the general practitioners eLearning use in continuing medical education. BMC Medical Education, 16(215).
  6. Iversen MD., Kiami S., Singh K., Masiello I., von Heideken J., (2016). Prospective, randomized controlled trial to evaluate the effect of smart glasses on vestibular examination skills. BMJ Innovations, 2(2), pp 99-105.
  7. Zhu E., Lilienthal A., Aquino Shluzas L., Masiello I., Zary N. (2015). A theory-driven framework to guide the design of mobile augmented reality applications in healthcare education. Journal of Medical Informatics Research. 1(2), e10.

Bokkapitel

  1. Lazzari C., Masiello I. & Shoka A. (2017). Theorethical Models of Social Mind and Social Thinking in Interprofessional Education. In R.V. Nata, Progress in Education. Nova Science Publisher, New York.
  2. Lazzari C., Shoka A. & Masiello I. (2017). Maladaptive Behaviors in Inpatients with Borderline Personality Disorder: A Behavioral Game Theory Explanation. In R. Anderson, Personality Disorder (BPD) - Prevalence, Management, Options and Challenges. Nova Biomedical, New York.

Undervisning

Programansvarig för masterprogrammet Digitalisering som stöd för lärande och lärare i ett antal kurser inom samma program

https://lnu.se/program/digitalisering-som-stod-for-larande-inriktning-pedagogik-masterprogram/vaxjo-deltid-ht/

Film: Italo vill förbättra användningen av digital teknik i skolan.