Ivar Jung

Ivar Jung

Universitetslektor
Institutionen för design Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild
Jag jobbar på Designprogrammet med undervisning Jag är utbildad Arkitekt MSA-SAR och arbetar inom fältet Arkitektur, Scenografi, Konst och Design

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)