Izudin Dugic

Izudin Dugic

Docent
Institutionen för maskinteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Mottagningstider för studenter:

Tisdagar kl. 8.30 - 9.30, både kontor och telefon.

Ibland kan det hända att jag får förhinder med kort varsel. Ifall jag inte finns tillgänglig, maila mig så bokar vi en tid.

Undervisning

Jag är programansvarig för högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik, inriktning Produktutveckling samt en del kurser i programmet, som t.ex. konstruktionsmaterial, kvalitetsteknik, val av material och tillverkningsmetoder. Har verkat vid Linnéuniversitetet (tidigare Växjö universitet) sedan 2004 som undervisande lärare och som programansvarig. Handledning av examensarbeten är också en väsentlig del av mina arbetsuppgifter. Teknologie doktor examen vid Högskolan i Jönköping. Har arbetat 10 år på ITT Flygt AB i Emmaboda.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))