Profilbild

Izudin Dugic

Docent
Institutionen för maskinteknik Fakulteten för teknik
+46470708816
+46722317721
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Mottagningstider för studenter (gäller både kontor och telefon)

Vecka 36-44: tisdagar och torsdagar kl. 08.30-09.30

Ändringar kan ibland inträffa med kort varsel. Kolla gärna denna sida!

Har verkat vid Linnéuniversitetet (tidigare Växjö universitet) sedan 2004 som undervisande lärare och som programansvarig. Mina undervisningsämnen är främst materialteknik, produktutveckling, tillverkningsteknik samt kvalitetsteknik. Handledning av examensarbeten är också en väsentlig del av mina arbetsuppgifter. Teknologie doktor examen vid Högskolan i Jönköping. Har arbetat 10 år på ITT Flygt AB i Emmaboda.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))