Jakob Nylin Nilsson

Jakob Nylin Nilsson

Bibliotekarie
Universitetsbiblioteket
+46480446122
151, UB, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag arbetar med Medicinska e-biblioteket – ett samarbete mellan Landstinget i Kalmar län och Linnéuniversitetet – samt är en av universitetsbibliotekets systembibliotekarier.

I mina arbetsuppgifter ingår bland annat att integrera olika system med varandra, ett exempel på det kan vara att se till att våra användare får upp artiklarna i fulltext när de söker i PubMed.