Jakob Nylin Nilsson

Jakob Nylin Nilsson

Bibliotekarie
Universitetsbiblioteket
151, Hus Stella, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag arbetar med Medicinska e-biblioteket – ett samarbete mellan Region Kalmar län och Linnéuniversitetet – samt är en av universitetsbibliotekets systembibliotekarier.

I mina arbetsuppgifter ingår bland annat att integrera olika system med varandra.