Jan Alpenberg

Jan Alpenberg

Universitetslektor, Programansvarig
Institutionen för ekonomistyrning och logistik Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jan Alpenberg är ekonomie doktor och universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot ekonomistyrning. Programansvarig för civilekonomprogrammet.

Undervisning

Jan har en lång undervisningserfarenhet inom det företagsekonomiska ämnesområdet och har undervisat på såväl grundkurser som avancerade kurser. Han har undervisat i bl a Kanada, Polen, Sverige och Vitryssland på kandidat- och magisternivå inom områdena extern redovisning, produktions- och verksamhetsstyrning, investeringsanalys samt finansiering.

Forskning

Forskningen bedrivs inom ramen för forskningscentret Centre for Management Accounting Research (CMAR) vid Linnéuniversitetet. Jans forskningsområde är inom områdena produktions- och verksamhetsstyrning, investeringar samt finansiering och entreprenörskap. På senare tid har hans forskning fokuserats mot beteendeaspekter av verksamhetsstyrning, hur nya styrverktyg påverkar verksamheten och dess anställda. Hans empiriska intresseområde är primärt tillverkningsindustrin, småföretag, samt hälso- och sjukvårdsorganisationer.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))