Profilbild

Jan Alpenberg

Universitetslektor
Institutionen för ekonomistyrning och logistik Ekonomihögskolan
+46470708775
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Jan Alpenberg är ekonomie doktor och prefekt för Institutionen för ekonomistyrning och logistik (rättsvetenskap), samt universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot ekonomistyrning. 

Undervisning

Jan har en lång undervisningserfarenhet inom det företagsekonomiska ämnesområdet och har undervisat på såväl grundkurser som avancerade kurser. Han har undervisat i bl a Kanada, Polen, Sverige och Vitryssland på kandidat- och magisternivå inom områdena extern redovisning, produktions- och verksamhetsstyrning, investeringsanalys samt finansiering.

Forskning

Forskningen bedrivs inom ramen för forskningscentret Centre for Management Accounting Research (CMAR) vid Linnéuniversitetet. Jans forskningsområde är inom områdena produktions- och verksamhetsstyrning, investeringar samt finansiering och entreprenörskap. På senare tid har hans forskning fokuserats mot beteendeaspekter av verksamhetsstyrning, hur nya styrverktyg påverkar verksamheten och dess anställda. Hans empiriska intresseområde är primärt tillverkningsindustrin, småföretag, samt hälso- och sjukvårdsorganisationer.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))