Jan Alpenberg

Jan Alpenberg

Docent
Institutionen för management Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jan Alpenberg är ekonomie doktor och docent i företagsekonomi med inriktning mot ekonomi- och verksamhetsstyrning. Jan är också ansvarig för controllerfördjupningen på civilekonomprogrammet.

Undervisning

Jan har en lång undervisningserfarenhet inom det företagsekonomiska ämnesområdet och undervisar främst på fördjupningskurser inom ekonomi- och verksamhetsstyrning på civilekonomprogrammet och på masterprogrammet i ”Business Process Control and Supply Chain Management”. Han är också examinator och handledare för C- och D-uppsatser.

Forskning

Forskningen bedrivs inom ramen för forskningscentret Centre for Management Accounting Research (CMAR) vid Linnéuniversitetet.

Jans forskningsområde är inom områdena ekonomi- och verksamhetsstyrning, investeringar, finansiering samt inköp/upphandling. Hans forskning fokuseras mot beteendeaspekter av verksamhetsstyrning, hur nya styrverktyg påverkar verksamheten och dess anställda samt innovationer i upphandling. Hans empiriska intresseområde är primärt tillverkningsindustrin, småföretag samt offentliga organisationer.

AACSB accredited

Vi är kvalitetscertifierade

Ekonomihögskolan och Linnéuniversitetet är ackrediterade av The Association to Advance Collegiate Schools of Business; AACSB. 

Läs mer om AACSB

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))